DE CE ACEST PROIECT? (SCOPUL PROIECTULUI)

Trăim într-o lume nesustenabilă. Presiunile asupra resurselor naturale pentru asusţine economia europeană cresc în fiecare an. Nevoile şi aspiraţiile europene numai pot fi susţinute fără a schimba semnificativ felul în care trăim şi consumămresursele. Este nevoie să promovăm cunoașterea care va schimba felul în care suntproiectate economiile, afacerile și produsele. Lecțiile naturii abordează aceastănevoie dintr-o perspectivă deosebită.

Natura în sine este sustenabilă: deșeurile sunt reciclate eficient, folosește energiaregenerabilă a soarelui, rezistă schimbărilor bruște, se adaptează în timp noilorcondiții, se autoreglează prin reacțiune. O societate și o economie cu adevăratecologice ar avea aceleași caracteristici. Asemenea abordări inedite sunt promovatede companii cum ar fi Interface, Nike, Wal-Mart care arată existența necesitățiiunei astfel de abordări în învățare

OBIECTIVE

Obiectivul principal va fi dezvoltarea abordărilor inovative pentru dezvoltaresustenabilă care vor permite școlilor și instituțiilor care lucrează cu tineri săîi pregătească pe aceștia pentru a avea un rol activ în crearea unei societăți șieconomii ecologice.

Prin acest proiect dorim :

 • îmbunătățirea capacităţii școlilor și instituțiilor care lucrează cu tineri să abordezedezvoltarea sustenabilă prin ore de curs în aer liber în moduri innovative și integrareaacestor abordări în diferite arii curriculare.
 • asigurarea tinerilor o gamă variată de experiențe în afara sălii de clasă, relevante pentruconstruirea unei societăți și economii ecologice
 • producerea de resurse noi care să lege cunoștințele despre ecosistemele naturale cucompetențele de a crea o societate și economie ecologică
 • asigurarea accesului la informații, cunoștințe, expertiză, îndrumare și resurse
 • răspândirea și sporirea criteriilor pentru succesul lecţiilor în afara clasei (LaC)
 • dezvoltarea unei rețele de bune practici între educatori pentru a împărtăși în permanențăidei și resurse
 • creșterea profilului dezvoltării sustenabile și a lecţiilor în afara clasei (LaC) între țărilepartenere și în UE

REZULTATE AȘTEPTATE

Lecțiile naturii va funcționa cu profesori și elevi care se vor implica în învățare pentru unviitor sustenabil aplicând cunoștințele la situații din viața reală și dezvoltând competențerelevante în carierele într-o societate și economie ecologice. Calitativ, mai mulți elevivor fi mai motivați și vor avea competențele pentru a contribui la o societate și economieecologice și mai mulți profesori vor avea competențele, resursele și încrederea de a predadezvoltarea sustenabilă. Pentru a ne atinge scopurile vom dezvolta:

 • Contexte de învățare pentru a arăta cum Lecțiile naturii îmbunătățește învățarea șidezvoltă competențe transdisciplinare
 • Module de învățare conținând activități și notițe ale profesorilor
 • Un ghid de bune practici pentru a evalua Lecțiile naturii
 • Criterii commune pentru învățare eficientă în afara sălii de clasă
 • Specializări pentru profesori cu accent pe învățarea în echipă și competențe de gândirecritică

GRUPURILE ŢINTĂ

Elevii: având vârsta între 12-16 ani

Profesorii: grupul țintă care va implementa și va folosi resursele proiectului în școlilelor. Vor participa profesori cu specializări diverse incluzând: ştiințele naturii: biologia,geografia, etc., și științele sociale, economie, limbi străine.
Alte instituţii de educație vor veghea ca rezultatele proiectului să fie folosite dealți factori de educație prin ateliere de lucru, întâlniri, promovare și prin intermediulinternetului
Inspectoratele școlare: vor fi implicate în faza de început a proiectului pentru a asiguraacceptarea proiectului și a încuraja participarea școlilor
Proiectul Lecțiile naturii funcționează în șase țări implicând 180 de unități școlare, 600de profesori și 7500 de elevi.

Share Button