Se pare că s-a rezolvat cu bani de la UE problema iazului batal făcut cadou Primăriei Tg. Mureș de către Azomureș.

La Primăria Tg. Mureș a fost prezentat finalizarea proiectului ”Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz batal 30 ha – Târgu Mureș”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare. În anul 1975, platforma locală de îngrășăminte chimice (Azomureș) a stabilit bazinul actuală de 30 ha cu un rol dublu: cel de bazin deschis de răcire în circuit închis a apelor calde acide provenite din procesul tehnologic de fabricare a îngrășămintelor complexe (NPK) și cel de stocare a suspensiilor de carbonat de calciu și altor săruri insolubile ca urmare a răcirii apei. Acest „șlam” de săruri insolubile s-a depus în iaz într-un ritm mai rapid decât a fost prevăzut, în cea mai mare parte în primii 2-3 ani de funcționare a acestuia. La data de 31.12.2006, activitățile iazului au fost scoase din funcțiune iar, în anul 2011, Municipiul Târgu Mureș a preluat situl, care era în continuare o sursă potențială de poluare pentru râul Mureș. Deși conform situației normale, închiderea iazului și prevenirea poluării ulterioare a pânzei freatice și a râului Mureș ar fi revenit Azomureșului, totuși e bine că s-a rezolvat această problemă din fonduri de la UE, și s-a eliminat o posibilă sursă de poluare industrială (din care se mai găsesc prin țară…) și situl poate fi folosit în alte scopuri, de exemplu pentru amplasarea unui parc fotovoltaic.

Share Button